Байгаль орчинд ээлтэй хотхон

Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудал болох авто машины түгжрэл, агаарын болон хөрсний бохирдлыг багасгаснаар байгаль орчинд ээлтэй хороолол болох юм.