Богино хугацаанд чанартай барьж гүйцэтгэх

Ган бүтээцийг үйлдвэрт бэлэн болгосны дараа ажлын талбай дээр угсардаг нь барилгын талбай дээрх угсралтын ажиллагааг их хэмжээгээр багасгадаг давуу талтай.