ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРТЭЙ

Хосолмол ган бүтээц нь уян хатан шинжтэй бөгөөд хүчтэй цохилт чичрэлтийн үр дүнд ихээхэн хэмжээний энергийг өөртөө хуримтлуулсанаар газар хөдлөлтийн үед тэсвэртэй байх нөхцөл болдог.