Нийт өрх

Нийт 8800 өрхийг Олон улсын стандартад нийцсэн тав тухтай, аюулгүй, саруулхан орчинд амьдрах боломжийг бүрдүүлэх юм