Орон сууцны барилга

Олон улсын стандартад нийцсэн шинэ, шилдэг технологи бүхий 26 давхар орон сууцны барилга