Спорт цогцолбор

Cагсан бөмбөг, волейболын заал, гандболын заал, заалны болон ширээний теннис, бялдаржуулах танхим, бассейн, саун, бүжгийн танхим зэрэг спортын бүхий л төрлийг багтаасан цогцолбор барилга болно