Сургууль

2 ээлжээр 5600 хүүхэд хичээллэх хүчин чадалтай, спорт талбай, зал, соёлын кабинет, оффис өрөө, багшийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, шүршүүр, агуулах, дулаан зогсоол, хувцас солих өрөө,цайны өрөө, хими, физик, одон орон, компьютерийн лаборатори, хичээл бүрийн онолын кабинеттай г.м мэт цогц байдалаар шийдсэн сургууль төлөвлөгдсөн болно