{ "timeline": { "type":"default", "startDate":"2014,1,26", "date": [ { "startDate":"2014,10,24", "headline":"Өндөр барилгын комиссын хурал", "text": " Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл-ийн 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлаар эверест сити хорооллын барилгын бүтээцийг танилцуулсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/baiguulamj/A_heseg_2.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,09,24", "headline":"Дулааны шугам сүлжээний угсралт", "text": " А блокын цэвэр усны болон дулааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/20140829_161953.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,07,24", "headline":"Цахилгааны техникийн нөхцөл /ЗГ-ын 263 дугаар тогттоолын дагуу шинэчлэгдсэн/", "text": "Эрчим хүчний яамны Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох комиссын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/ЦАХИЛГААН_ХАНГАМЖИЙН_ТЕХНИКИЙН_НӨХЦӨЛ.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,07,24", "headline":"Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар", "text": " Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн ДТ 14/01 тоот дугаартай орон сууц, худалдаа үйлчилгээний барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/АРХИТЕКТУР_ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН_ДААЛГАВАР.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,07,24", "headline":"Хөрсний хурдатгалын судалгаа", "text": "ШУА-ийн одон орон геофизикийн судалгааны төвөөр а блокын газар хөдөлөлтийн түшингийн нарийн судалгааг хийсэн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/20140723_162148.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,06,24", "headline":"Барилгын хашааны ажил", "text": "А блокын нийт 7,5 га газрыг бүрэн хашаажуулсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0934.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,06,24", "headline":"Г, Д, Ё блокын төсөл хэрэгжүүлэх батлaмж", "text": " Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/497 тоот захирамжыг гардан авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/Батламж/Батламж_Захирамж-1.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,05,24", "headline":"Инженерийн хуучин шугам сүлжээг шилжүүлэх ажил", "text": " А блокын нутаг дэвсгэрт байсан 10кВт-ын цахилгааны шугам, цвэр усны 500 шугамыг зөөн шилжүүлж, холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0746.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,05,24", "headline":"Хог ачиж, цэвэрлэх ажил", "text": " А блокын нүүсэн айл өрхийн болон гудам талбайн нийт 12,200 м3 хог хаягдлыг улаанчулуутын хогын цэгт ачиж буулгасан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0683.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,05,23", "headline":"Хөрсний ариутгалын ажил", "text": "140 айлын 250 гаруй ил жорлон, хөрсний бохирдолыг арилгах, ариутгах ажлыг хийсэн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0679.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,04,23", "headline":"Хөрсний инженер геологийн судалгаа", "text": "А блокын нутаг дэвсгэрт хөрсний инженер геологийн судалгааг хоёр үе шаттайгаар хийсэн. гүйцэтгэгч: таван үндэс ххк", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0001_14.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,04,23", "headline":"Ерөнхий төлөвлөгөө батлагдав", "text": "Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраар Эверест сити хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/tuluvluguu/全鸟瞰2.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,04,23", "headline":"Авто замын зургийн гэрээ", "text": " 2014 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр НЗДТГ, Нийслэлийн авто замын газартай авто замын зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч: Ай Си Ти Сайн Консалтинг ХХК", "asset": { "media": "/media/everest/content/zurag.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,04,23", "headline":"Дэд бүтцийн гэрээ хийсэн", "text": "Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 118, 285 тоот тогтоолын дагуу Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газартай дэд бүтцийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/Capture0.PNG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,03,23", "headline":"Газар чөлөөлөлтийн ажил", "text": " А блокын нутаг дэвсгэрт амьдардаг 140 өрхөд түрээсийн зардлыг өгч, нүүлгэн шилжүүлж, нийт 7,5 га газрыг бүрэн чөлөөлсөн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0936.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,02,23", "headline":"Дулааны техникийн нөхцөл", "text": " Эрчим хүчний яамны Дулааны техникийн нөхцөл олгох комиссын 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 4/2014 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/Capture55555.PNG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,02,23", "headline":"Мэдээлэл, холбооны техникийн нөхцөл", "text": " Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн ТН-D113/201 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/medee_lТЕХНИКИЙН_НӨХЦӨЛ.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,01,08", "headline":"13, 14-р хорооны өндөр настануудыг хүлээн авлаа", "text": " 2014 оны Ялгуулсан хэмээгч модон морь жилийн сар шинийн баярт зориулж 13, 14-р хорооны 100 орчим өндөр настануудад гарын бэлэг өгч хүлээж авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/baiguulamj/png3.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,12,23", "headline":"Цахилгааны техникийн нөхцөл", "text": " Эрчим хүчний яамны Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох комиссын 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 130/2013 тоот дугаартай техникийн нөхцөл авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/114-Р_ХОРООНЫ__ЦАХИЛГААН_ХАНГАМЖИЙН_ТЕХНИКИЙН_НӨХЦӨЛ.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,11,23", "headline":"Түр оффисын ажиллагаа", "text": " А, Г, Д, Ё блокын иргэдэд хүрч үйлчлэхийн тулд БЗД-ийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт түр оффисыг байлуулан ажиллаж байна.", "asset": { "media": "/media/everest/content/photo-gallery/Ажлын хэрэгжилтийн зураг/IMG_0163.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,07,23", "headline":"Цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл", "text": "СУГ-ын Техникийн нөхцөл олгох комиссын 2013 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 381/13 дугаартай тоот техникийн нөхцөл авсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/Captureffffsdada.PNG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,06,06", "headline":"2 талт гэрээ", "text": " БЗД-ийн 13, 14-р хорооны гэр хорооллын айл өрхүүдтэй 2 талт гэрээг хийж эхэлсэн.", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0194.JPG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,06,06", "headline":"Барилгын шав тавих нээлт ", "text": "Эхний 7 айлыг нүүлгэн шилжүүлж, газрыг чөлөөлөн барилгын шав тавих нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.", "asset": { "media": "/media/everest/content/Capture111111.PNG", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2013,05,29", "headline":"А блокын төсөл хэрэгжүүлэх батламж", "text": "Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/539 тоот захирамжыг гардан авсан", "asset": { "media": "/media/everest/content/IMG_0292.jpg", "credit":"", "caption": "" } }, { "startDate":"2014,10,25", "headline":"", "text":"", "asset": { "media":"", "credit":"", "caption":"" } } ] } }