Төгс шийдэл саруулхан орчин

Барилга хоорондын зай 80 метр бөгөөд айл бүрт нарны гэрэл тусахаар, авто машины ил болон дулаан зогсоол айл бүрт хүрэлцээтэй байхаар төлөвлөсөн.