Зорилт

2014.07.11

Зорилт2

Зорилт

Хөрсний болон агаарын бохирдлыг бүрэн шийдсэн байгаль орчинд ээлтэй цогцолбор хорооллыг бүтээн байгуулах
дэлгэрэнгүй
2014.07.11

Зорилт3

Зорилт

Иргэдийн оролцоотойгоор гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, орон сууцаар хангах
дэлгэрэнгүй
2014.07.11

Зорилт1

Зорилт

Орчин үеийн дэвшилтэт шилдэг технологи ашиглан стандартын шаардлага хангасан чанартай, аюулгүй цогцолбор хороололыг бүтээн байгуулах
дэлгэрэнгүй