Технологи

Хосолмол ган бүтээц нь уян хатан шинжтэй бөгөөд хүчтэй цохилт чичрэлтийн үр дүнд ихээхэн хэмжээний энергийг өөртөө хуримтлуулсанаар газар хөдлөлтийн үед тэсвэртэй байх нөхцөл болдог.
дэлгэрэнгүй
Ган бүтээцийг үйлдвэрт бэлэн болгосны дараа ажлын талбай дээр угсардаг нь барилгын талбай дээрх угсралтын ажиллагааг их хэмжээгээр багасгадаг давуу талтай.
дэлгэрэнгүй
Өндөр давтамжаар гагнагдсан ган хоолой нь даац сайтай бөгөөд галд тэсвэртэй байдаг.
дэлгэрэнгүй
2014.08.05

технологи

Технологи

Барилгын ерөнхий бүтэц нь хосолмол ган бүтээц бөгөөд энэ технологиор баригдсан орон сууцны барилга нь ус чийг болон газар хөдлөлтийн 8 баллд тэсвэртэй, эрчим хүчний хэрэглэээг 40-50 хувиар багасгадаг байгальд ээлтэй технологи юм. Хосолмол ган бүтээцтэй орон сууцны барилга нь дараах давуу талтай байдаг.•Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй •Гал болон ус чиигэнд тэсвэртэй•Барилгажих хугацаа богино •Эрчим хүчид хэмнэлттэй •Байгаль орчинд ээлтэй •Орон зайн...
дэлгэрэнгүй