Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2015.02.17

БҮРД ГРУПП

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.28

ЭРЧИМ ТӨСӨЛ ХХК

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.28

ӨРНӨЛ ПРОЕКТ ХХК

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.28

HANJIA DESIGN GROUP

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.28

БҮРД КОНСТРАКШН ХХК

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.28

ASIA CENTRE CONSTRUCTION

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.04

БҮРД ПРОПЕРТИЗ XXК

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.08.04

HangXiao Steel Structure

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

2014.07.10

Эрхэм зорилго:

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Нийгэм эдийн засаг, экологийн асуудлыг шийдсэн орчин үеийн шийдэлтэй цогцолбор хорооллыг бүтээн байгуулах юм.
дэлгэрэнгүй