使命

2014.07.10

Эрхэм зорилго:

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Нийгэм эдийн засаг, экологийн асуудлыг шийдсэн орчин үеийн шийдэлтэй цогцолбор хорооллыг бүтээн байгуулах юм.
дэлгэрэнгүй