Төсөл хэрэгжүүлэх байршил = төсөл-хэрэгжүүлэх-байршил

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 14-p хороо