Хүүхдийн тоглоомын талбай

Тоглоомын талбай нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангасан, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй чанартай материалаар хийгдэнэ