Цэцэрлэг

Тус бүр 280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай, орчин үеийн шйидэл бүхий цэцэрлэг