Шинэлэг загвар, шинэ шийдэл

Архитектор төлөвлөлтийн сонгодог загвар бүхий дотоод зохион байгуулалт, шинэлэг шийдэлтэй орон сууцны хороолол болно.