Эрхэм зорилго:

Нийгэм эдийн засаг, экологийн асуудлыг шийдсэн орчин үеийн шийдэлтэй цогцолбор хорооллыг бүтээн байгуулах юм.