Дахин төлөвлөлтөнд орох иргэдийн анхааралд

2014.08.08

Нэг

Гэр хорооллын иргэдэд

Хоёр талт гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх бичиг баримт Өмчлөгийн иргэнийи үнэмлэх Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ Кадастрын баталгаажсан зураг 2 талт гэрээ
дэлгэрэнгүй
2014.08.08

Хоёр

Гэр хорооллын иргэдэд

Гурван талт гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх бичиг баримт Өмчлөгийн иргэнийи үнэмлэх Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ Кадастрын баталгаажсан зураг 3 талт гэрээ
дэлгэрэнгүй
2014.08.08

Гурав

Гэр хорооллын иргэдэд

Нүүлгэн шилжүүлэлтТог цахилгааны өр төлбөргүй байхГазрын гэрчилгээ шүүхийн шийдвэрээр хураагдаагүй, банкинд өр зээлгүй байхГазрын гэрчилгээг эх хувиар хураалгана
дэлгэрэнгүй