Төлөвлөгөө

2015.01.23

2017-2020 он

Төлөвлөгөө

г, д, ё блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2016 оны I, II улирал

Төлөвлөгөө

А блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2016 оны III улирал

Төлөвлөгөө

А блокын барилгыг улсын комисст хүлээлгэн өгөхГэр хорооллын айлуудыг орон сууцанд нүүлгэн оруулах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2016 оны IV улирал

Төлөвлөгөө

Г, Д, Ё блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2015 I улирал

Төлөвлөгөө

Шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2015 II улирал

Төлөвлөгөө

Ажилчдын түр байр барихДэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэхА блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны I улирал

Төлөвлөгөө

Ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулахИргэдтэй 2 ба 3 талт гэрээ байгуулах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны II улирал

Төлөвлөгөө

А блокын айлуудад түрээсийн зардлыг өгч, газрыг чөлөөлөхТехникийн нөхцөлүүдийг авахА блокын хогыг ачиж, цэвэрлэхА блокын нутаг дэвсгэрийн хөрсний инженер геологийн судалгаа хийх
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны III улирал

Төлөвлөгөө

Барилгын хашаа татах Хуучин шугам сүлжээ зөөх Дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэх
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2014 оны IV улирал

Төлөвлөгөө

Зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтийн "өндөр барилга, газар хөдлөлийн мэргэжлийн зөвлөл"-ийн хуралд барилгын бүтээцийг танилцуулахДэд бүцтийн ажлыг гүйцэтгэх
дэлгэрэнгүй