2016-2017

2015.01.23

2016 оны I, II улирал

Төлөвлөгөө

А блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2016 оны III улирал

Төлөвлөгөө

А блокын барилгыг улсын комисст хүлээлгэн өгөхГэр хорооллын айлуудыг орон сууцанд нүүлгэн оруулах
дэлгэрэнгүй
2015.01.23

2016 оны IV улирал

Төлөвлөгөө

Г, Д, Ё блокын бүтээн байгуулалтын ажил
дэлгэрэнгүй