Хорооллын нийт байгууламж

2014.07.28

Нийтийн эзэмшил

Хорооллын нийт байгууламж

Нийтийн эзэмшил 51.1%ЗамИл зогсоолХүүхдийн тоглоомын талбай
дэлгэрэнгүй
2014.07.28

Ногоон байгууламж

Хорооллын нийт байгууламж

Ногоон байгууламж 27.4%
дэлгэрэнгүй
2014.07.28

Барилгажих талбай

Хорооллын нийт байгууламж

Барилгажих талбай 21.5%
дэлгэрэнгүй