Өндөр давтамжаар гагнагдсан багана

Өндөр давтамжаар гагнагдсан ган хоолой нь даац сайтай бөгөөд галд тэсвэртэй байдаг.