2016 оны III улирал  • А блокын барилгыг улсын комисст хүлээлгэн өгөх
  • Гэр хорооллын айлуудыг орон сууцанд нүүлгэн оруулах